Sự cứu rỗi

Có bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống chỉ có một cái gì đó hơn thế nữa không? Một nhu cầu cho một cái gì đó lớn hơn bản thân bạn cho tình yêu, hy vọng và an toàn? Ý thức rằng Đức Chúa Trời đang làm việc xung quanh bạn, nhưng không có nhận thức rõ ràng về sự hiện diện của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ không để bạn liên tục tìm kiếm. Ngay từ đầu Ngài đã có một kế hoạch để bạn biết Ngài rõ hơn.

Nhưng Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta ở điều này: Trong khi chúng ta còn là tội nhân, thì Đấng Christ vì chúng ta đã chết. -Romans 5: 8

Đức Chúa Trời đang hòa giải thế giới với chính Ngài trong Đấng Christ, không kể tội lỗi của con người chống lại họ. -2 Cô-rinh-tô 5:19

Vì đó là bởi ân điển mà bạn đã được cứu, nhờ đức tin – và điều này không phải từ chính bạn, đó là món quà của Đức Chúa Trời – không có tác dụng, để không ai có thể khoe khoang. – Ê-phê-sô 2: 8

Đức Chúa Trời đã ban cho Con Ngài như một món quà để giải thích những thiếu sót của chúng ta để chúng ta có thể biết Ngài. Nhưng, việc nhận món quà đó là tùy thuộc vào BẠN. Đức Chúa Trời không hứa một cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng Ngài hứa một cuộc sống viên mãn hơn.

Nhận ra bạn là một tội nhân.
Bạn không thể thấy nhu cầu của mình đối với sự hy sinh của Đấng Christ cho đến khi bạn thấy tại sao Ngài phải chết vì bạn.
Thừa nhận rằng bạn không thể tự cứu mình.
Bạn không thể tự cứu mình bằng cách tốt, được rửa tội hoặc được xác nhận. Tại sao bạn lại cần đến sự hy sinh của Đấng Christ?
Nhận ra rằng tội lỗi của bạn đã được đặt trên Chúa Giê-xu.
Khi Đấng Christ chết trên thập tự giá, Ngài đã gánh lấy tội lỗi của bạn và tội lỗi của phần còn lại trên thế giới trên chính Ngài. (1 Phi-e-rơ 2:24)
Hãy tin rằng chỉ có Chúa Kitô và Chúa Kitô mới có thể cứu bạn.
“Ta là đường đi: không ai đến cùng Cha mà chỉ bởi ta.” (Giăng 14: 6). Không ai khác, hành động tôn giáo hoặc học thuyết có thể cứu bạn – Chỉ có Chúa Giê-xu.
Hãy đón nhận Chúa Giê-xu Christ làm vị cứu tinh của riêng bạn.
Không có điều kiện nào khác hoặc thời điểm tốt hơn để bắt đầu mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời coi mọi người như họ vốn có. Bạn chỉ cần chấp nhận Con của Ngài làm vị cứu tinh của mình.
Bây giờ hãy dành một chút thời gian trong lời cầu nguyện để nói với Chúa rằng bạn mời con trai của Ngài bước vào cuộc sống của bạn với tư cách là Chúa và Đấng Cứu Rỗi của bạn. Cảm ơn Ngài vì món quà của Con Ngài, Đấng đã hy sinh mạng sống của Ngài cho bạn trên thập tự giá để đền tội cho bạn, và đổi lại, bạn sẵn lòng dâng cho Ngài cuộc sống và khả năng của bạn.

Giờ thì sao?
Nếu có thể, hãy nói với một người bạn Cơ đốc giáo hoặc chúng tôi về quyết định của bạn. Tìm một nhà thờ địa phương và tham gia. Hãy tuyên bố công khai đức tin của bạn nơi Chúa Giê-su, và làm báp têm như một dấu hiệu của sự vâng phục Đức Chúa Trời.…