Về Apocrypha

Các phiên bản có Apocrypha
Các phiên bản duy nhất trong Kinh thánh không ràng buộc hiện có chứa Ngụy thư là:
– Kinh thánh Croatia
– Phiên bản Douay-Rheims
– Kinh thánh Jerusalem của Pháp
– Phiên bản King James
– Hy Lạp Cựu ước (Septuagint / LXX)
– Kinh thánh Ý
– Vulgate tiếng Latinh
Không phải tất cả các sách Apocryphal đều được trình bày trong mỗi phiên bản này.

Apocrypha là gì?

Ngụy thư trong Cựu ước
Các tượng đài chính của văn học Do Thái trong thời kỳ Hy Lạp hóa là các tác phẩm được gọi chung là Apocrypha và Pseudepigrapha. Trước đây là một số tác phẩm sau này bị người Do Thái loại trừ khỏi quy luật của Cựu Ước nhưng được tìm thấy trong bản Septuagint tiếng Hy Lạp. Sau đó là những tác phẩm muộn khác không có trong bất kỳ phiên bản Kinh thánh nào được ủy quyền và được cho là do các nhân vật trong Kinh thánh một cách khó hiểu.

Trích dẫn từ: (Bách khoa toàn thư “Do Thái giáo” Britannica Online [Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 1999]. Bản quyền © 1994-1999 Encyclopædia Britannica, Inc.)

Ngụy thư trong Tân ước
Tiêu đề Tân ước Ngụy thư có thể gợi ý rằng các sách được phân loại như vậy có hoặc có địa vị tương đương với Ngụy thư trong Cựu ước và đã được công nhận là kinh điển. Trong một vài trường hợp đã xảy ra trường hợp như vậy, nhưng nhìn chung những sách này chỉ được chấp nhận bởi các tác giả Cơ đốc giáo riêng lẻ hoặc bởi các nhóm dị giáo thiểu số. . . .

Giống như bản thân các sách Tân Ước, các sách ngụy thư trong Tân Ước bao gồm các phúc âm, hành vi, thư từ và khải huyền. Tuy nhiên, các tác phẩm ngụy thư hầu như chỉ là giả tưởng – tức là được viết nhân danh các sứ đồ hoặc môn đồ hoặc liên quan đến các sứ đồ riêng lẻ. Nói chung, chúng được tạo ra sau và bắt chước các sách Tân Ước nhưng trước thời điểm mà một bộ quy điển hoặc danh sách tương đối hạn chế về các sách đã được phê duyệt đang được xây dựng. Chúng phát sinh chủ yếu vào thế kỷ thứ 2, khi ranh giới giữa chính thống và dị giáo chưa hoàn toàn cố định và khi lòng sùng đạo bình dân dường như được bày tỏ một cách tự do. Những gì những tác phẩm này kể về Chúa Giê-su và các môn đồ của ngài giống như câu chuyện Midrashic (bình luận kinh điển) đầy trí tưởng tượng về những câu chuyện Cựu Ước giữa các giáo viên Do Thái.

Trích dẫn từ: (“văn học kinh thánh” Encyclopedia Britannica Online [Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 1999]. Bản quyền © 1994-1999 Encyclopædia Britannica, Inc.)

Tuyên bố của Biola liên quan đến Apocrypha là gì?
Biola không chấp nhận các sách Ngụy thư là Lời của Đức Chúa Trời, và vì vậy không coi Ngụy thư là hoàn toàn đúng sự thật hay là không có thực. Phần sau được trích từ Tuyên bố về Giáo lý của Biola.
Tuyên bố về giáo lý của Biola:

Kinh thánh, bao gồm tất cả các sách của Cựu ước và Tân ước, là Lời của Đức Chúa Trời, một sự mặc khải được ban cho một cách siêu nhiên từ chính Đức Chúa Trời, liên quan đến chính Ngài, bản thể, bản chất, tính cách, ý chí và mục đích của Ngài; và liên quan đến con người, bản chất, nhu cầu và bổn phận và số phận của anh ta. Kinh thánh của Cựu ước và Tân ước không có sai sót hoặc sai sót trong việc giảng dạy đạo đức và tâm linh và ghi chép các sự kiện lịch sử. Chúng không có lỗi hoặc khuyết tật dưới bất kỳ hình thức nào.

Vậy tại sao lại đưa Lời ngụy biện vào Kinh thánh không ràng buộc của Biola?
Mặc dù Biola không coi Apocrypha là Lời bất định của Đức Chúa Trời, nhưng những tác phẩm này rất quan trọng cho việc nghiên cứu vì chúng có thể thông báo cho chúng ta về lịch sử (ví dụ: 1 & 2 Maccabees) và về các quan niệm tâm linh mà một số người Do Thái và Cơ đốc nhân giữ trong thời cổ đại. Thực tế là một ý tưởng được chứa trong một cuốn sách ngụy thư không nhất thiết có nghĩa là nó sai hoặc sai. Mặt khác, chỉ vì điều gì đó trong Apocrypha cũng không nhất thiết khiến nó trở thành sự thật.…